Zarząd

Skład Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej:
 

Prezes
Michał Bielko

Z-ca prezesa
Hubert Mucha

Sekretarz
Karina Kozak

Z-ca sekretarza
Marek Lipka

Skarbnik
Magda Kopczyńska

Członek delegat
Wiktoria Węglińska

Członek
Oliwia Stelmach

Diecezjalny Asystent KSM
Ks. Dominik Osuchowski


Komisja rewizyjna

Przewodniczący:
Jakub Kowalczuk

Z-ca Przewodniczącego
Maja Kubów

Sekretarz
Wiktoria Hocek