Poprzednie zarządy

Skład Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej od 07.12.2015 r.:
 

Prezes: Gabriela Steczkiewicz z Lipska k/Narola

 Z-ca prezesa: Angelika Kolasa z Lubaczowa

 Sekretarz: Maja Kubów z Obszy

 Z-ca sekretarza: Ewa Sierkowska ze Szczebrzeszyna

 Skarbnik: Jakub Dudek z Lipska k/Narola

 Członek delegat:  Małgorzata Mazurkiewicz z Lipska k/Narola

 Członek: Sylwester Słoniec z Lipska k/Narola

 Diecezjalny Asystent KSM: ks. Stanisław Książek

Diecezjalna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Piotr Samborski

Członek – Patrycja Gromadzka

Członek – Dominika Hajduk

Skład Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej od 07.12.2013r.:
 

Prezes: Mariola Charysz z Lubaczowa

Z-ca prezesa: Przemysław Szacawa z Grabowca

Sekretarz: Klaudia Wierzbowska z Chmielka

Z-ca sekretarza: Aleksander Michoński z Chmielka

Skarbnik: Małgorzata Soroń do 10.05.2014 z Lubaczowa

Gabriela Steczkiewicz od 22.11.2014 z Lipska k/Narola

Członek delegat:  Aleksandra Łokczewska z Cieszanowa

Członek: Ernest Szponar z Gromady

Diecezjalny Asystent KSM: ks. Stanisław Książek

Diecezjalna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jolanta Wójciak z Cieszanowa

Członek: Adam Przytuła z Dąbrowicy

Członek: Tomasz Lipiak z Grabowca

Skład Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej od 06.12.2009r.:
 

Prezes: Daniel Koper z Majdan Sopocki

Z-ca prezesa: Wioleta Marcicka z Lubaczowa

Sekretarz: Małgorzata Soroń z Lubaczowa

Z-ca sekretarza: Dorota Petraszko z Lubaczowa/Anna Kamińska z Zamościa

Skarbnik: Elżbieta Głowacka z Zamościa 

Delegat: Iwona Nieczaja z Tereszpola

Członek: Aleksandra Pytel z Lubaczowa

Skład Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej od 16.02.2008 r.:

Prezes: Marcin Łoziński z KSM we Frampolu

Z-ca prezesa: Adriana Oleszczuk z KSM w Nieledwi

od. 22.11.2008 Piotr Szmit z KSM w Korytkowie Dużym

Sekretarz: Katarzyna Grabowska z KSM „Horyzont” w Biłgoraj

od. 22.11.2008 Agnieszka Gierula z KSM w Tarnogrodzie

Z-ca sekretarza: Katarzyna Sowa z KSM w Goraju

Skarbnik: Natalia Kwiatkowska z KSM w Topólczy

Delegat: Agnieszka Nowak z KSM w Tereszpolu

Członek: Damian Głowala z KSM w Goraju

Ks. Asystent: Julian Brzezicki

Ponadto wybrano Diecezjalną Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: Maria Ćwik z KSM w Zamościu par. Św Krzyża

Członek: Anna Plizga z KSM w Bukowej

Członek: Magdalena Knap z KSM w Majdanie Sopockim


Skład Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej od 18.02.2006 r.:

Prezes: Barbara Charczuk
Z-ca prezesa: 
Adriana Oleszczuk
Sekretarz: 
Katarzyna Słotwińska
Z-ca sekretarza: 
Anna Tujaka
Skarbnik: 
Aneta Golec
Delegat: 
Elżbieta GlinaCzłonek: Marcin Łoziński (od 24.11.2007 r.)

Ks. Asystent: Julian Brzezicki

Ponadto wybrano Diecezjalną Komisję Rewizyjną w składzie:
 

Przewodniczący: Maria Ćwik

Członek: al. Krystian Malec

Członek: Ewelina Bartnik


Skład Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej od 27.02.2004 r.:


Prezes: 
Alicja Knap
Z-ca prezesa: 
Monika Gębala
Sekretarz: 
Jadwiga Szawara
Z-ca sekretarza: 
Dionizy Antosz
Skarbnik: 
Edyta Saj
Delegat: 
Jacek Stefański
Ks. Asystent: 
Julian Brzezicki


Skład Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej od 29.01.2003 r.:


Prezes: 
Piotr Grabczak
Z-ca prezesa: 
Andrzej Chrzan
Sekretarz: 
Edyta Saj
Z-ca sekretarza: 
Paweł Misiarz
Skarbnik: 
Jerzy Odrzywolski
Członek: 
Monika Gębala
Członek: 
Dionizy Antosz
Ks. Asystent: 
Julian Brzezicki
 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: 
Barbara Łopuszyńska
Członek: 
Agata Januszewska
Członek: 
Sylwia Jaskuła


Dnia 04.02.2002 r. odbył się Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w Trzęsinach, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu Diecezjalnego.:


Prezes: 
Piotr Grabczak z Zamościa
Z-ca Prezesa: 
Małgorzata Wójtowicz z Tyszowiec
Sekretarz: 
Joanna Kijek z Trzęsin 
Z-ca Sekretarza: 
Paweł Misiarz z Wielączy
Skarbnik: 
Jerzy Odrzywolski z Korytkowa Dużego
Członek Delegat: 
Tomasz Obszyński z Wielączy
Członek: 
Jacek Stefański ze Stawu Noakowskiego

Ponadto wybrano Diecezjalną Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: Barbara Łopuszyńska z Tomaszowa Lubelskiego

Członek: Agata Januszewska z Zamościa

Członek: Anna Adamczuk z Lipska koło Zamościa


Dnia 05.02.2000 r. odbył się Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w Trzęsinach, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu Diecezjalnego:


Prezes: 
Jacek Stefański ze Stawu Noakowskiego
Z-ca Prezesa: 
Marta Pakuła z Hrubieszowa
Sekretarz: 
Jerzy Odrzywolski z Korytkowa Dużego
Z-ca Sekretarza: 
Marcin Schmidt z Nieledwi
Skarbnik: 
Tomasz Obszyński z Wielączy
Członek delegat: 
Joanna Kijek z Trzęsin
Członek: Mariusz Rapa z Biłgoraja

Ponadto wybrano Diecezjalną Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: 
Ewa Teterycz z Goraja
Członek: 
Szczepan Nizio z Biłgoraja
Członek: 
Ewa Odrzywolska z Biłgoraja


Na IV Zjeździe Diecezjalnym który odbył się 07.02.1998 r. we Frampolu został wybrany Zarząd Diecezjalny w następującym składzie:


Prezes: 
Bartłomiej Zosiuk z Zamościa
Z-ca Prezesa: 
Anna Brzezicka z Zamościa
Sekretarz: 
Agnieszka Czarnecka z Tyszowiec
Z-ca Sekretarz: 
Adam Przytuła z Biłgoraja
Skarbnik: 
Jerzy Pieczykolana z Gorajca
Członek delegat: 
Aleksandra Polanowska z Wielączy (od 22.11.1998 r.)
Członek: 
Jacek Stefański ze Stawu Noakowskiego (od 22.11.1998 r.)

Ponadto wybrano Diecezjalną Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: 
Stanisław Cichosz ze Stawu Noakowskiego, a od 22.11.1998 r. – Marek Zimny z Horyszowa Polskiego
Członek: 
Karolina Szado z Biłgoraja
Członek: 
Anna Szczepanek z Gorajca


Na Zjeździe Diecezjalnym, który odbył się w 1996 r. w Wielączy, wybrano kolejny Zarząd Diecezjalny:

Prezes: Anna Brzezicka z Zamościa

Z-ca Prezesa: Piotr Todys z Wielączy

Sekretarz: Regina Dudzicz z Józefowa

Z-ca Sekretarza: Katarzyna Głowicka z Tarnogrodu

Skarbnik: Ewelina Dydyńska z Tarnogrodu

Członek: Szczepan Nizio z Biłgoraja


W lutym 1994 r. w Tomaszowie Lub. dokonano wyboru nowego, II Zarządu Diecezjalnego:
 

Prezes: Anna Głuszek z Lubyczy Królewskiej, a od 14.04.1994 r. – Anna Brzezicka z Zamościa

Z-ca Prezesa: Marek Bartman z Oleszyc

Sekretarz:
– Robert Strus z Łukowej koło Biłgoraja

– Adam Brocki z Nieledwi

Z-ca Sekretarza:

– Marcin Raczkiewicz, a od 14.04.1994 r. – Dorota Kozina z Lubaczowa

– Monika Rychlicka z Oleszyc

Skarbnik:
– Dorota Pastuszak z Zamościa

– Ewa Groszek z Szarowoli

Członek: Ireneusz Szum z Tomaszowa Lubelskiego

Członek:
– Bernadetta Tokarz z Aleksandrowa

– Jolanta Masłowska z Komarowa

Ponadto wybrano Diecezjalną Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: 
Piotr Żurkiewicz z Tomaszowa Lubelskiego
Członek: 
Anna Oszajca z Biłgoraja
Członek: 
Stanisław Gacek z Oleszyc


W roku 1992 w Zamościu został wybrany I Zarząd Diecezjalny KSM Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w następującym składzie:

Prezes: 
Renata Wróblewska z Komarowa
Z-ca Prezesa: 
Andrzej Greszta z Górecka Kościelnego
Z-ca Prezesa: 
Jacek Mazur z Biłgoraja
Skarbnik: 
Dorota Pastuszak z Zamościa
Sekretarz: 
Ewa Mogielnicka z Zamościa
Członek: 
Ewa Sobczak z Łabuń
Członek: 
Aneta Szajba z Zamościa
Ks. Biskup Jana Śrutwa mianował Diecezjalnym Asystentem KSM Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej ks. Juliana Brzezickiego.

Prezes – Mariola Charysz

Z-ca prezesa – Przemysław Szacawa

Sekretarz – Klaudia Wierzbowska

Z-ca sekretarza – Aleksander Michoński

Skarbnik – Gabriela Steczkiewicz

Członek delegat – Aleksandra Łokczewska

Członek – Ernest Szponar

Diecezjalny Asystent KSM – ks. Stanisław Książek