KSM Dub

Zobaczcie, jakie piękne rzeczy dzieją się w Oddziale KSM w Dubie:)
🔽🔽🔽
Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży im. OO. Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka w Dubie od 16 marca 2020 r. w ramach wolontariatu prowadzi akcję charytatywną, która ma na celu pomoc w czasie epidemii. Na początku wspólnie z panią Prezes Pauliną Zając i pełnoletnimi członkami KSM w Dubie, szukaliśmy osób chętnych, które chciałyby się włączyć w szycie maseczek, zbieranie środków medycznych tj. płynów do dezynfekcji i rękawic. Następnie szukaliśmy osób oraz instytucji, które potrzebowałyby takiego wsparcia.
W akcji dotychczas udało się uszyć i przekazać już 3500 szt. maseczek bawełnianych, 70 litrów płynu do dezynfekcji oraz ok.1500 szt. rękawic.

Naszą pomocą na dzień dzisiejszy objęliśmy następujące instytucję i osoby:
1) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – oddział Neurologii Dziecięcej;
2) Wojewódzki Szpital Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;
3) Centrum rehabilitacji – Rehamed Center w Tajęcinie;
4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie;
5) Pielęgniarka opieki długoterminowej w Cieszanowie;
6) Podstawowa Opieka Zdrowotna w Nałęczowie;
7) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie;
8) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ars Medica w Lublinie;
9) Pierwsza Kompania Oddziału Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie;
10) Chór „San Bernardo” z parafii Santi Martino e Gaudenzio w Novarze – ITALIA;
11) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WYSOMED w Wysokim k/Zamościa;

Wolontariusze szyjący maseczki to pan /pani

Marta – Biłgoraj
Joanna – Biłgoraj
Elżbieta i Angelika – Białobrzegi
Barbara – Chodywańce
Barbara – Sitaniec
Małgorzata – Sitaniec
Krystyna – Zamość
Mariola – Horyszów Polski
Barbara – Cieszanów
Zofia – Cieszanów
Kacper – Cieszanów
Wiesława-Izbica

Wolontariusze wspierający akcję na inne sposoby to pan/pani:

Alfreda – Lublin
Dorota – Cieszanów
Grzegorz – Rzeszów
Damian – Warszawa
Iwona – Novara ITALIA
Joanna – Sitaniec
Ewa – Rzeszów
Barbara – Cieszanów
Joanna – Rzeszów
Daria – Zamość
Joanna – Mirzec
Agnieszka – Sitaniec
Paulina – Sitaniec
Anna – Oleszyce
Małgorzata – Mirzec
Anna – Żurawce
Patrycja – Zamość
Justyna – Sitaniec
Małgorzata – Rzeszów

Ks. Asystent Mateusz Furmaniak oraz prezes KSM w Dubie – Paulina Zając dziękują wszystkim wolontariuszom za poświęcony czas, dobre serce i wkład osobisty w tę akcję. Jeśli ktoś jest chętny, by dołączyć lub podjąć współpracę z KSM w Dubie na innych płaszczyznach – serdecznie zapraszamy.

asystentksmdub96@gmail.com
prezesksmdub96@gmail.com