KSM sięga swymi korzeniami do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP) powstałej w Poznaniu w 1919 r. W latach 1930-34 biskupi powołali Akcję Katolicką, którą tworzyły cztery kolumny: Katolicki Związek Mężów (KZM); Katolicki Związek Kobiet (KZK); Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego SMP oraz Sodalicji Mariańskiej. Dwie młodzieżowe kolumny Akcji Katolickiej prowadziły własną działalność, posiadały własne władze i struktury organizacyjne. Organem koordynującym działalność była Naczelna Rada Akcji Katolickiej. Patronem stowarzyszeń młodzieżowych Akcji Katolickiej obrano św. Stanisława Kostkę, a świętem patronalnym Uroczystość Chrystusa Króla.

KSMM i KSMŻ funkcjonowały pod hasłem: „Budujmy Polskę Chrystusową” obejmującą działalność religijną, kulturowo – oświatową, charytatywną, społeczno – patriotyczną.
 

Czasy przedwojenne to okres życia i działalności Stanisława Kostki Starowiejskiego, wielkiego działacza Akcji Katolickiej związanego z terenem naszej obecnej diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Urodził się 11.05.1893 r. w Ustrobnej (obecna parafia w diecezji rzeszowskiej). Po poślubieniu Marii Szeptyckiej osiadł w Łaszczowie. W ramach Akcji Katolickiej był organizatorem wielu zlotów i pielgrzymek SMP, KSMM i KSMŻ, m.in. zorganizował pielgrzymkę w 1933 r. do Częstochowy, w 1934 r. zlot SMP w Tomaszowie Lubelskim, w 1934 r. zlot KSMM i KSMŻ w Tyszowcach, w 1935 r. zlot KSMM i KSMŻ w Łaszczowie. Organizował również szkolenia liderów oraz rekolekcje dla Katolickich Stowarzyszeń, głównie w Łaszczowie i Łabuniach. W dniach 07 – 15.12.1938 r. w Łaszczowie zorganizował kurs ideowo – społeczny dla 44 przedstawicieli KSMM powiatów: tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz zamojskiego. Jedną z ostatnich inicjatyw Starowiejskiego w Akcji Katolickiej, przed wybuchem II wojny światowej, były zorganizowane przez niego rekolekcje zamknięte dla druhów KSMM w dniach 19 -22.05.1939 r. w Łaszczowie. W okresie II wojny światowej aresztowany i zamordowany w obozie w Dachau. Zmarł w Wielki Piątek 1941r. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny w 1999r. beatyfikował 108 męczenników II wojny światowej, w tym Stanisława Starowiejskiego.
 

Na terenie naszej diecezji działały liczne Stowarzyszenia nie tylko przy kościołach parafialnych, ale również w poszczególnych wioskach.
 

Lata wojny i powojenne były trudnym okresem w dziejach Akcji Katolickiej, ale jej członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny stanowili wzór postawy chrześcijańskiej. Wielu członków Stowarzyszeń walczyło o wolność Ojczyzny w szeregach Armii Krajowej. Kiedy w 1953 r. władze komunistyczne zawiesiły działalność KSMM i KSMŻ, młodzi się nie poddali. Spotkania – choć nieoficjalne – odbywały się nadal, mimo iż narażało to ich uczestników na surowe represje ze strony władz (nie wyłączając więzienia i tortur). Warto wspomnieć, że spotkania prowadzone były również przez ks. kard. Karola Wojtyłę, wcześniejszego asystenta KSMM w Niegowici. Dzięki zaangażowaniu KSM-owiczów idea Stowarzyszenia przetrwała do przełomowego dla Polski roku 1989.
 

10.10.1990 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a Statut zatwierdziła 30.04.1993 r.

 

Początki istnienia KSM w parafiach obecnej Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej sięgają roku 1991 (jeszcze w ramach diecezji lubelskiej). 25.03.1992 r., kiedy powstała Diecezja Zamojsko – Lubaczowska istniało już kilka młodzieżowych grup parafialnych w duchu KSM. Stowarzyszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i prężnie się rozwijało. Wiele osób brało udział w szkoleniach liderów i instruktorów. Jesienią 1992 r. w parafii Św. Krzyża w Zamościu odbyło się spotkanie księży (około 30) i przedstawicieli młodzieży z Generalnym Asystentem KSM ks. Prałatem Antonim Sołtysikiem z Krakowa. Po tym spotkaniu zaproponowano, by ks. Julian Brzezicki był odpowiedzialny za organizowanie nowych oddziałów KSM i współpracę z nimi, a następnie decyzją Biskupa Diecezjalnego otrzymał nominację na Diecezjalnego Asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 

Pierwsi członkowie KSM z oddziału przy parafii Św. Krzyża w Zamościu podjęli się pełnienia funkcji Tymczasowego Zarządu Diecezjalnego, wśród nich m.in.:
Prezes – Renata Wróblewska (II LO), Skarbnik – Dorota Pastuszak (II LO), Sekretarz – Ewa Mogielnicka (I LO).
 

W dniach 17-20.09.1992 r. odbył się I Zlot KSM Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej, połączony z rajdem po Roztoczu – z Zamościa do Górecka Kościelnego i Krasnobrodu, gdzie w Sanktuarium z młodzieżą spotkał się ks. bp Jan Śrutwa.. W zlocie uczestniczyło ponad 300 osób.
 

W październiku 1992 r. piętnastoosobowa grupa KSM-owiczów z naszej Diecezji, podczas audiencji w Watykanie otrzymała specjalne błogosławieństwo Ojca Św. na pracę w Stowarzyszeniu.
 

W dniach 27-29.11.1992 r. w Częstochowie miał miejsce pierwszy Walny Zjazd Zarządów Diecezjalnych KSM, podczas którego wybrano pięcioosobową Radę Koordynacyjną. W zjeździe tym uczestniczyli również przedstawiciele naszej diecezji. Jako pierwsza z diecezji zamojsko – lubaczowskiej przyrzeczenie złożyła ówczesna prezes – Renata Wróblewska.
 

Dekretem z dnia 10.12.1993 r. ks. bp Jan Śrutwa erygował Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Rozporządzeniem z dnia 04.03. 1994 r. Szef Urzędu Rady Ministrów nadał osobowość prawną cywilną KSM Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
 

W lutym 1994 r. wybrano Zarząd Diecezjalny, którego prezesem została Anna Głuszek (LO w Tomaszowie Lubelskim). Od maja 1994 r. obowiązki prezesa przejęła Anna Brzezicka i pełniła tę funkcję w Zarządzie do 2000 r., a w latach 1996-2000 była także członkiem Prezydium Krajowej Rady KSM. W latach 1998-2000 funkcję Prezesa Zarządu pełnił Bartłomiej Zosiuk, od roku 2000 do 2002 Jacek Stefański, a od 2002 r. Piotr Grabczak.
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją opartą na strukturze organizacyjnej Kościoła Katolickiego. Posiada organy kierujące oraz kontrolujące na szczeblu parafialnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Najwyższym organem władzy w Stowarzyszeniu na szczeblu diecezjalnym jest Diecezjalny Zjazd KSM. W Zjeździe Diecezjalnym biorą udział – zgodnie ze Statutem – Prezesi oddziałów parafialnych kół środowiskowych, Księża Asystenci oraz po jednym Delegacie z danego oddziału lub koła. Podczas Zjazdu Diecezjalnego wybierany jest Zarząd Diecezjalny i Diecezjalna Komisja Rewizyjna na okres dwóch lat.. Zarząd Diecezjalny ma za zadanie kierować i koordynować działalność stowarzyszenia oraz reprezentować KSM na szczeblu diecezjalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 

Diecezjalna Komisja Rewizyjna ma za zadanie kontrolować działalność Zarządu Diecezjalnego oraz oddziałów i kół KSM.
 

W naszej Diecezji Zarząd Diecezjalny oraz Diecezjalna Komisja Rewizyjna funkcjonuje od 1992 roku, skupiając w swych szeregach młodych ludzi mających wiele entuzjazmu do zmieniania rzeczywistości przez działalność w Stowarzyszeniu.