Rejon Zamość

Asystent Rejonowy: ks. mgr Daniel Koper

Do rejonu należą:

– Oddział przy Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie

– Oddział przy Parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie

– Oddział przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu

– Oddział przy Parafii św. Brata Alberta w Zamościu

– Oddział przy Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu

– Oddział przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim

– Oddział przy Parafii NSJ w Klemensowie

– Oddział przy Parafii NSJ w Jarosławcu