ODDZIAŁY

W naszej Diecezji istnieje 32 oddziały Katolickiego Stowarzysznienia Młodzieży.

13 listopada 2007 r. stosownie do potrzeb pastoralnych Diecezji oraz w trosce o rozwój duchowy i lepsze warunki formacji młodzieży, J.E. ks. bp dr Wacław Depo ustanowił Rejony Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżyw Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Oddziały są przyporządkowane do 5 rejonów. Nad formacją w każdym rejonie czuwa Kapłan mianowany przez Księdza Biskupa Rejonowym Asystentem KSM.